The Children The Charities.....

MARK YOUR CALENDAR: Thursday, October 7, 2021, 6:30pm

The Queso Classic

Tennis for the Greater GoodPlaying Tennis for the Greater Good

Uno, dos, tres... who will win 1st place?!
The 6th Annual "Queso Classic" benefitting The Children's Fund is right around the corner! Grab a friend and join us for an evening full of forehands, fajitas and fun!  Space is limited, so hurry and register! 


When: 
Thursday, October 7, 2021
Check-in at 6:30pm
Play begins at 7:00pm
Dinner will follow

Where: 
River Oaks Country Club


Registration Steps: 

Please purchase tickets here or at https://www.childrens-fund.org/donate by Wednesday, September 29, 2021 (use the drop-down menu to select donation type: "Queso Classic").

Registration Options:

SINGLES - $150/ ticket
(Buy a ticket and we’ll pair you with a similar level partner!)

*DOUBLES - $250/ 2 tickets
(Buy 2 tickets and you can play the first game with your partner!)

SPECTATOR - $100/ ticket
(For those tennis fans that prefer to eat, drink and cheer!)

Member:
Please select the Children’s Fund Member that invited you.

Comments:
Please indicate your level: Advanced, Intermediate or Beginner
*If DOUBLES purchased, please include your partner’s name and contact information
It will be a flighted tournament - all levels are encouraged to play!


Questions:

Please email events@childrens-fund.org if you have any questions

Je?li znajdziesz kasyno, które naprawd? daje pieni?dze za darmo, znajdziesz prawdziwie unikalny zak?ad hazardowy. Nasze kody promocyjne do kasyn, które s? podawane w ekwiwalentach pieni??nych, cz?sto oznaczaj?, ?e b?d? pasowa?y do depozytu lub pozwol? na gr? i akumulacj? wygranych. Ale najprawdopodobniej b?dziesz musia? najpierw dokona? wp?aty, aby zakwalifikowa? si? do tych wygranych. NA CO NALE?Y ZWRACA? UWAG? PRZY UBIEGANIU SI? O BONUS Istniej? warunki dla ka?dego bonusu, w??cznie z frispinami. Kiedy gracz musi zagra? w gr?, nale?y pomno?y? bonus (obstawiaj?c go), zanim b?dzie móg? uzyska? dost?p do tych wygranych do wyp?aty. Cz?sto ?atwiej jest nie wzi?? bonusu i po prostu wp?aci? pieni?dze do kasyna. Niektóre z tych sugestii mog? by? jednak przydatne, je?li wszystkie warunki zostan? spe?nione prawid?owo. Dlatego gor?co polecamy naszym czytelnikom, aby w pe?ni zapoznali si? z wszelkimi dodatkowymi wymaganiami. Najlepsze oferty na bonusy z kasyn znajdziesz na naszej stronie internetowej.